Mindspring for flygtninge -> handlekompetence

I disse dage pendler Nada, foreningens formand frem og tilbage mellem Fyn og Sjælland.

Hun er nemlig ved tage en uddannelse i MindSpring-metoden. Dansk Flygtningehjælp udlodder dette kursus til frivillige med tokulturel baggrund.

Andre frivillige i foreniningen vil også blive trænet i metoden. Gruppeforløbet er målrettet tre målgrupper:

  • Forældre
  • Unge
  • Børn

Mindspring er et gruppeforløb for og med flygtninge. Temaet er livet i eksil med fokus på ny viden, bevidsthed og handlekompetence.

MindSpring-metoden styrker deltagernes handlekompetencer, giver ny viden og bevidsthed og kan danne grundlag for et socialt netværk. MindSpring-forløbets temaer omhandler stress, identitet og traumer samt de udfordringer, eksilet medfører.

Det unikke ved MindSpring er, at gruppeforløbene gennemføres af frivillige med samme baggrund og sprog som gruppedeltagerne, såkaldte MindSpring-trænere.

MindSpring-trænerne kan via deres kulturelle baggrund og egne erfaringer som flygtning genkende og forstå mange af de situationer og problemer, deltagerne er i, og det skaber tryghed for deltagerne. Desuden fremmer identifikationen mellem deltagere og MindSpring-træner et trygt læringsrum, hvilket er med til at øge deltagernes udbytte. 

Vi ser frem til at afholde MindSpring gruppeforløb for vores medlemmer i Dansk – Syrisk Kulturforening.

Mindspring gruppeforløb for flygtninge. Styrker identiteten og giver handlekompetence i livet

Mindspring et gruppeforløb der rykker

Skrevet af Anna Kosuri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Comments (

0

)

%d bloggers like this: