Inviteret til dialogmøde på Christiansborg

Så drog vi afsted til Christiansborg! For er der noget vi gerne vil blive klogere på er det den arabiske kvindes rolle i forandring. Både i Mellemøsten og i Vesten.

Konferencen var arrangeret af “Hamssat Samaa International Culture”.

Nada var inviteret til at holde oplæg om sit virke som stifter og leder af Dansk- Syrisk Kulturforening samt deltage i en paneldebat.

Oplægget til konferencen var “Dialogen om kultur mellem den arabiske og vestlige kvinde”

Der var kommet mange aktive primært arabiske kvinder fra forskellige organisationer i Mellemøsten og Europa. Samt et par danske kvinder. Bl.a fra kvinderådet og andre NGO’er.

Mange oplæg omhandlede status quo i de repræsenterede arabiske lande, i forhold til de fremskridt kvinderne oplever på områderne uddannelse, arbejde, politik og rettigheder på lige fod med mænd.

Men de talte bl.a. også om frustrationen over at kvinder den dag i dag bliver gift som mindreårige. Frustrationen over at kvindens rolle som både “mor” og “medarbejder” til tider kolliderer. Hvorfor det stadig forventes at kvinde skal arbejde 8-9 timer og så stadig stå med hele arbejdsbyrden i hjemmet med madlavning, rengøring, børneopdragelse etc.

En oplægsholderne fortalte at langt flere arabiske kvinder uddanner sig og arbejder i dag. Derfor er den arabiske kvinderolle under transformation, ligesom den danske kvinderolle har været det side kvinderne kom på arbejdsmarkedet i 1960’erne.

Det var fascinerende og ret positivt at opleve så mange aktive kvinder samlet i folketingets fællessal.

ALLE med det ene fokus at vidensdele deres arbejde for at fremme kvinders rettigheder i de pågældende mellemøstlige lande.

En af oplægsholderne, en kvinde med iranske rødder bosat i Danmark viste denne video til sit oplæg. Hun startede så oplægget med at sige “ya then lets show them Crazy”.

Netop i Dansk – Syrisk Kulturforening Mindspringforløb kommer vi til at arbejde med forældrenes identitetsudvikling i et gruppeforløb i januar måned. Her kommer vi netop ind på morens og farens rolle før, nu og i fremtiden, hvor de begge arbejder og rollerne derved forandres meget.

/Anna Kosuri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Comments (

0

)

%d bloggers like this: