Kursus for mindspringtrænere

Raania og Anna har været på et Ny Mindspring medtrænerkursus i lørdags.

MindSpring-metoden er et psykosocialt forløb for flygtninge med formålet, at give deltagerne ny indsigt, viden og bevidsthed om egne psykosociale reaktioner på krig, flugt og eksiltilværelsen samt betydningen af sociale netværk.

Nada, foreningens formand vil være primær træner. Hun er bl.a. uddannet gruppeleder i Fortæl For Livet hos Ensomme gamles værn og har ledet og faciliteret mange projekter og forløb i foreninge. Fx Projekt Kunst Kan Hele, støtte af Nordea Finden og Lauritzen Fonden

Raania – medtræner har arbejdet som lærer for mellemtrinnet og udskolingen i Syrien og har derfor god erfaring med undervisning og facilitering af gruppeforløb hos børn.

Raania arbejder nu som kok hos Lauritzen Fonden og er frivillig underviser i klassisk arabisk hver lørdag hos Dansk Syrisk Kulturforening.

Anna – medtræner har erfaring med socialt arbejde og arbejdet med kulturmøde

Dansk Syrisk Kulturforening samarbejder med Projekt Mindspring og vi skal facilitere to nye Mindspring forløb for en forældregruppe og en ungegruppe.

Vi er i skrivende stund ved at forberede os til et forældreforløb i starten af januar.

Tak til Tove Madsen fra Mindspring for et godt kursus.

Læs mere om Mindspring metoden nedenfor.

MindSpring Kompetencecenter afprøver fra 2019 en ny tilgang til at igangsætte MindSpring-forløb kaldet Ny MindSpring. Den nye tilgang indebærer, at to MindSpring-trænere sammen står for at arrangere og afholde et MindSpring-forløb i stedet for en MindSpring-træner og en fagprofessionel medtræner. Det betyder, at der ikke nødvendigvis indgår en kommune, institution eller anden organisation som vært og tovholder for forløbet, hvilket ellers gælder for den oprindelige MindSpring-form. På den måde er forløbet i trænernes hænder.

Med denne nye form er det vores mål at åbne MindSpring-metoden op og gøre den tilgængelig for flere frivillige trænere, så flere forældre, unge og børn, som er kommet til Danmark som flygtninge eller indvandrere, kan blive tilbudt et MindSpring-forløb.”

/Anna Kosuri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Comments (

0

)

%d bloggers like this: